www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.2                                                                                                                       
       Ревија класичне музике                      јануар - март 2011.                                                                                                 Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

ФЕСТИВАЛИ

ИСТОРИЈА

АРГУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ

МУЗИКА И ХРАНА

РЕЦЕНЗИЈЕ

________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________

          
У СВАКОМ БРОЈУ
ПОКЛОН ЦД


                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 
        РЕЦЕНЗИЈЕ

        ЦД ИЗДАЊА

              

        ВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТ:
        КОНЦЕРТИ ЗА ХОРНУ
        Игор Лазић, хорна
        Камерни оркестар Београдске филхармоније,
        диригент Франсис Орвал
        Мultimedia (2010)

       

        На првом ЦД издању класичне музике издавачке куће Мultimedia
        из Београда налазе се концерти за хорну Волфганга Амадеуса
        Моцарта, којима у извођачкој литератури за овај инструмент
        припада значајно место. Иако концертна пракса сва четири
        концерта истовремено не ставља на концертни програм, комплетно
        снимљена дела за овај инструмент из опуса једног аутора
        представљају значајан допринос обједињавању и
        систематизовању музике, који се као пракса често појављује у
        свету. Истовремено, за уметника овакав пројекат представља
        велики уметнички подухват, кроз који може да представи своје
        интерпретативно умеће. Игор Лазић, први хорниста Београдске
        филхармоније, уз сарадњу Камерног оркестра Београдске
        филхармоније и диригента Франсиса Орвала, који је, такође,
        хорниста, и који је, својевремено, био Лазићев професор, остварује
        овај уметнички подухват веома успешно. Својом интерпретацијом
        он је потврдио да влада инструментом, да је поетични уметник који
        музици прилази осмишљено, што омогућава да четири Моцартова
        концерта за хорну, слушана у континуитету, не звуче монотоно,
        већ, напротив, сасвим различито. То управо и јесте изазов сваком
        хорнисти који се определи да сними или концертно изведе ова дела
        једно за другим, у којима доминира Моцартов препознатљиви
        музички стил. Камерни оркестар Београдске филхармоније одлична
        је професионална подршка Лазићу, чему треба поменути и
        допринос маестра Орвала који музику концерата добро познаје и
        зна са којом се техничком проблематиком истовремено суочава
        солиста. Прецизна стилска интерпретација и одличан солиста већ
        су сами себи добра препорука за овај ЦД, који је занимљив и због
        чињенице да је први јавно објављени снимак домаћег солисте на
        хорни.

        Посебно је за сваку похвалу и иницијатива издавачке куће    
        Мultimedia да у своју понуду уврсти и дела класичне музике!


      

        АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЛАВИРСКЕ МУЗИКЕ –
        РЕТРОСПЕКТИВA
        Душан Трбојевић, клавир
        ФМУ, Београд (2010)

        „Трећа (дискографска) срећа“ Факултета музичке уметности
        угледала је светлост дана крајем 2010. године, представивши
        нам у двоструком компакт диск издању само део богатог
        пијанистичког опуса, композитора, диригента и клавирског
        педагога, Душана Трбојевића. Антологија српске клавирске
        музике и Ретроспектива тек су незнатни, забележени делић
        извођачког опуса Душана Трбојевића, који траје већ више
        од шест деценија. На првом диску под насловом Антологија
        српске клавирске музике налазе се снимци композиција
        шесторице домаћих аутора (и високошколских педагога) чије
        је стваралаштво обележило националну сцену у 20. веку: Свита
        из Југославије Јосипа Славенског, Сонатина Предрага
        Милошевића, Кончертино за клавир и оркестар Милутина
        Раденковића, Ноктурно Дејана Деспића и Танго Константина
        Бабића, али и дела Василија Мокрањца, као својеврсни заштитни
        интерпретаторски знак Душана Трбојевића: Сонатина, Одјеци
        и Поема за клавир и оркестар. Ретроспектива пак открива
        пијанистичку естетику у делима петорице великана клавирске
        музике, почевши са Бетовеновим Концертом у Ес-дуру,
        Шопеновим Ноктурнима из опуса 27 ( цис мол и Дес дур),
        преко Изолдине љубавне смрти Рихарда Вагнера и четири
        Дебисијева „шлагера“ закључно са, извођачевом омиљеном,
        Етидом у дис молу из опуса 8, Александра Скрјабина.

        „Живи“ снимци на овом издању датирају од 1964. до 2010.
        године, а оркестарску подршку солисти пружили су Симфоничари
        РТБ-а, под управом диригената Ванча Чавдарског, Арманда
        Кригера и Живојина Здравковића. Одабир 16 снимљених
        композиција на два диска условљен је свакако „објективним
        околностима“, односно чињеницом да није сачуван већи део
        репрезентативних снимака, као и актуелним репертоарским
        тежњама уметника у познијем периоду, што је нарочито
        утицало на диск Ретроспектива.
        Факултет музичке уметности, матична кућа Душана Трбојевића,
        овим пројектом исписује сведочанство настајања, развијања,
        али и трајања домаће музичке сцене, отргнувши од заборава
        драгоцени делић  историје.


        КЊИГЕ

      

        МЕНАЏМЕНТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
        Др Смиљка Исаковић
        (Мегатренд универзитет, Београд, 2010)

        Менаџмент музичке уметности је књига која музику ставља
        у контекст савременог друштва, у коме све постаје роба,
        односно доступно је на тржишту. Какав однос према томе
        има уметник који је цео свој живот посвећен сцени (аутор
        др Смиљка Исаковић је наша еминентна чембалисткиња) и
        какав је његов однос према чињеници да оно што ради
        постаје роба? Из контекста менаџмента очигледно је да би
        се тешко могло говорити о уметности из било ког другог угла,
        осим из угла тржишта. Међутим, синтагме попут ‘културна
        индустрија’, ‘менаџмент у уметности’, па и сам
        наслов књиге ‘менаџмент музичке уметности’ веома су
        неприхватљиве из контекста самих уметника.


      

        ИНОСТРАНА ГОСТОВАЊА БЕОГРАДСКЕ ОПЕРЕ У 20. ВЕКУ
        Владимир Јовановић
        (Aлтера, Београд, 2010)

        Владимир Јовановић, дугогодишњи солиста Опере Народног
        позоришта у Београду, редовни професор Академије уметности у
        Новом Саду (од недавно у пензији) и аутор више
        музиколошко-театролошких студија о српској и југословенској
        оперској уметности, сакупио је и обрадио веома опсежну и
        драгоцену документарну грађу о рецепцији београдске Опере на
        међународној сцени, од њеног првог иностраног гостовања у
        Франкфурту на Мајни (Немачка) 14. и 16. јуна 1939. године са
        Готовчевом опером Еро с онога свијета, до последњег у прошлом
        веку – у Атини (Грчка), 27. септембра 1997. године, са опером
        Кармен Жоржа Бизеа.


кхккхххххххххххххкххххххххххххххххххххНИШНУ СЕ ЗВЕЗДА НИЗ ВЕДРО НЕБО
„Србске стародревне песме“
Срђан Асановић, појац
(СКЦ Нови Сад, 2010)


Упркос свом труду проучавалаца музичког фолклора
и њиховим немалим напорима на прикупљању
стародревних српских народних песама, веома су
ретка дискографска издања која публици на
аутентичан начин представљају ово благо наше
музичке традиције. У таквим околностима још
више добија на важности сваки покушај да
се традиционална музика приближи слушаоцима, а
један нови, изузетно значајан корак у том правцу
је недавно објављивање компакта диска младог
новосадског етномузиколога и појца Срђана
Асановића са насловом „Нишну се звезда низ
ведро небо“, који обухвата несвакидашње
занимљив и разноврстан избор старих српских
народних песама.
Поменути компакт диск обухвата снимке
Асановићевих извођења двадесетак старих
обичајних, обредних и љубавних песама из
различитих српских области,
које припадају различитим и врло специфичним
вокалним традицијама, од карактеристичном,
архаичном мелизматиком прожетих напева са
Косова и Метохије, преко стародревних мелодија
из Хомоља, Шумадије и југоисточне Србије, до
песама записаних на подручју Војводине. Неке
од ових песама, попут косовских Каранфил се на
пут спрема и Јечам жњела Косовка девојка
или широке и распеване војвођанске Дуни ветре
са банатске стране добро су познате публици,
међутим оне су у префињеним, традицијском
извођењу верним и врло спонтаним тумачењима
Срђана Асановића, (који их интерпретира
без икакве инструменталне пратње), добиле једну
нову и особену звучну димензију и дах истинске
аутентичности. Овај компакт диск на тај начин
представља малу антологију традиционалних
српских песама, обухватајући праве драгуље.
Тако изабран репертоар традиционалних песама,
у узорним интерпретацијама Срђана Асановића
најважнији су разлози због којих треба поздравити
 објављивање овог компакт диска, као изузетно
вредног доприноса дискографији српске традиционалне
музике, који ће сигурно бити подједнако занимљив
и етномузиколозима, као и широкој публици.     


КЊИГЕПАРТИТУРЕ -
ОГЛЕДАЛО ХОРСКИХ СВЕЧАНОСТИ
Др Сузана Костић
(Нишки културни центар, Ниш, 2010)

Владимир Јовановић, дугогодишњи солиста
Опере Народног позоришта у Београду,
редовни професор Академије уметности у Новом
Саду (од недавно у пензији) и аутор више
музиколошко-театролошких студија о српској
и југословенској оперској уметности, сакупио је
и обрадио веома опсежну и драгоцену
документарну грађу о рецепцији београдске
Опере на међународној сцени, од њеног првог
иностраног гостовања  у Франкфурту на Мајни
(Немачка) 14. и 16. јуна  1939. године са
Готовчевом опером Еро с онога
свијета, до последњег у прошлом веку – у Атини
(Грчка), 27. септембра 1997. године, са опером
Кармен Жоржа Бизеа.
До сада је Владимир Јовановић гостовањима
Београдске опере у иностранству посветио две
књиге: Београдска Опера у Европи. Гостовања
од 1954.до 1969. године, издала Прометеј и
Академија уметности, Нови Сад, 1996, као и
двојезична Европска сведочанства о Београдској
Опери. Гостовања од 1939. до 1969. године,
Фото Футура, Београд, 1999. Са њима садашња
студија Инострана гостовања београдске Опере
у 20. веку чини врло занимљиву и јединствену
документарну „трилогију“ присуства српске
престоничке Опере на Западу и Истоку Европе.


     

САБРАНА ДЕЛА
СТОЈАНA АНДРИЋA
(Нишки културни центар, Ниш, 2010)

На иницијативу др Сузане Костић, диригента
из Ниша, и Нишког културног центра издата
су Сабрана дела Стојана Андрића, првог
нишког композитора, који је својим
деловањем оставио дубок траг у
музичком развоју овог града. Збирка је
издата поводом обележавања
30-тогодишњице смрти овог аутора.
Збирка садржи седам Руковети овог аутора
(од Друге до Осме), и хорске композиције
Роса (засноване на песмама са Ветернице),
Шетало момче, Коло (на стихове Бранка
Радичевића) и Тупане ми тупат (песме са
Тимока).

  
Издавач: АгенцијаМузика Класика, Београд, Војводе Степе 129
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2011
Mузика Класика